Aktuality

27.11.2017, Pohádkový svět Brzy přijde Mikuláš

Pondělí

-cvičení „rozpustilí čerti“

-VV Čert-lepení, stříhání, práce s křídami

-příběh „Svatý Mikuláš“ – práce s textem

 

Úterý

-hry se smysly – poznáváme čich, hmat, sluch…

-PH „Čertí honička“

-skupinová práce „Mikuláš“

 

Středa

-pracovní list „Mikulášova punčocha“

-PH „čert sedí na trůně“

-nácvik písně „Budliky“

 

Čtvrtek

-rozklad slov na slabiky, skládání slov a rytmizace

-nácvik básně „Hvězdička“

-práce s Orffovými nástroji

-taneček „čertí mazurka“

 

Pátek

-překážková dráha „Cesta Mikuláše“ – žebřiny, plazení, kutálení

-hra na družstva „Na čerty, anděly a Mikuláše“

-poslech skladby A.Dvořáka „Čert a Káča“, pohybová improvizace


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.