Aktuality

22.01.2018, Leden za kamna vlezem Zvířata v zimě

Pondělí

-rozdělování obrázků zvířat na hospodářská a volně žijící

-poslech příběhu „Jak zvířata přezimovala“ –práce s textem (dokončení dle fantazie, posloupnost děje, zopakování příběhu)

-nácvik písně „Huboval vrabčák“

-pobyhová hra „Na vichřici“

 

Úterý

-rytmizace básně „Ježek“

-rozlišování zvuků přírody a průmyslových věci, poslech zvuků zvířat

-práce s knihou (encyklopedie)

-dechová cvičení

 

Středa

-návštěva hudebníka Marka Zemana – hudební nástroj „baskytara“

 

Čtvrtek

-návštěva zimního stadionu – trénink hokeje

 

Pátek

-práce v koutcích „Smysly“

-tvorba hádanek

-běh k danému cíli s překážkovou dráhou

-procvičování  a používání přídavných jmen „dokonči větu“


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.