Aktuality

12.02.2018, Ve zdravém těle zdravý duch Masopust

Pondělí

-úvod do masopustu, četba příběhu s porozuměním textu „Masopust“

-příprava plakátu na maškarní ples

-pohybová hra „Maso-pust“

-báseň „Skákala bába“

 

Úterý

-focení do Deníku

-nácvik písně „Masopust držíme“

-výroba masek

-porovnávání  hmotnosti „jitrnic“

 

Středa

-maškarní karneval v maskách

 

Čtvrtek

-kresba zážitků z předešlého dne – volná kresba na téma „Náš karneval“

-nácvik pohybové básně „Haló pane karnevale“

-skupinová práce „Jitrnice“

-pohybová hra „Medvědí honička“

 

Pátek
-cvičení s tyčemi –zdravotní cviky, překážková dráha

-vytváření skupin o daném počtu – masopustní hody

-VV „Bába jitrnice“

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.