Aktuality

21.05.2018, Máma a táta Moje rodina

Pondělí:

- seznámení s tématem - "Co je rodina, kdo ji tvoří?"
- zpěv lidových písní s doprovodem na klavír, píseň: "Mámo, táto, v komoře je myš"
- HPH: "Co ta očka vidí"
- demonstračně - vizualizační obrázky k tématu
 
Úterý:
- "Chováme miminko (panenku)" - ukolébavka "Spi, děťáťko spi; Halí, belí" péče o sourozence
- grafické napodobování symbolů, písmen
- stavby z lega na téma "Já a moje rodina"
- "Co doma dělá táta, máma..."
 
Středa:
- "Naše nemocná babička; Pojedeme na rodinný výlet" - kooperativní hry
- práce s přírodninami a materiálem na zahradě mš
- HPH: "Cib, cib, cibulenka"
- pracovní list - "Z kterého klubíčka plete babička"
 
Čtvrtek
- cvičení dechového svalstva - rytmizace a jednoduché nápěvy - M-O-J-E M-Á-M-A
- uvolňování zápěstí ruky jedním tahem - "Domeček"
- říkanka "To je tátá, to je máma"
- "Chystáme se do divadla, do společnosti" - oblékání, úprava zevnějšku - kontrola a prezentace oblečení
 
Pátek
- vkládání začátečnídh písmen členů rodiny do předlohy - M, T, D, B
- "Jaké rodiny se tvoří?" - lidské, zvířecí, pohádkové...
- obkreslování obrysu lidské postavy
- hádanky

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.