Aktuality

28.05.2018, Místo, kde žiji Den dětí

PONDĚLÍ

 • Seznámení s tématem – Den dětí – kdy ho slavíme
 • Návštěva knihovny – mladší děti
 • Nácvik nové písně „Svátek dětí“

 

ÚTERÝ

 • PH: Za dětmi z celého světa
 • Práce s orffovými nástroji – doprovod písní
 • Soutěže a hry na školní zahradě

 

STŘEDA

 • Pracovní list – nálady dětí
 • Řízená relaxace se čteným textem „Cestujeme za dětmi“
 • VV: výrobek pro svého kamaráda

 

 ČTVRTEK

 • Práce s textem – domýšlení příběhu (rozvoj fantazie)
 • Nácvik básně „Kamarád, kamarád“
 • NH: jaké můžou být děti? (neslyšící – jak bychom se dorozumívali, …)

 

PÁTEK

 • Pracovní list „Děti z celého světa“ + krátká báseň
 • Práce s atlasem – kde žijí jaké děti, čím se odlišují?
 • Cvičení s nářadím: lavička, žebřina, overball, tunel, …

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.