Aktuality

18.06.2018, Místo, kde žiji Můj dům, můj hrad Pondělí: - společná diskuze k lidem žijících na jiných kontinentech, v jiné kultuře - “Indiáni“ – děti se vyjadřují indiánskou řečí, představí své jméno a obydlí v jaké bydlí (týpí) - prostorová orientace: „Příběh o domečku“ – děti kreslí dle zadání a instrukcí - HPH: „Eskymácká píseň“ – děti tančí kolem svého obydlí (iglú) Úterý:, dole, vpředu, vzadu - PH: “Domeček” - pracovní list "Domeček" - dokreslování chybějících částí; „Zvířecí domečky“ - NH: “Na stavitele” - dvě naprosto shodné hromádky kostek (kdo postaví vyšší věž) Středa: - „Náš dům“ – děti nalepí tvar domečku na velký arch papíru, rozdělí dům na pokoje – kuchyň, ložnice, dětský pokoj…, do místností doplní hledáním a vytrháváním, následným nalepením předměty, které do místnosti patří - PH: “Byl jednou jeden domeček” - Báseň: „Domov“ Čtvrtek: - “Viděl jsi už nějaký královský zámek? Jak vypadá? Co je to cimbuří?” - Stavba věží na rychlost a přesnost (v omezeném čase) - myšlenkové možnosti, varianty: děti proplétají cesty mezi domečky, tak aby se cesty moc nekřížily a dávaly smysl Pátek: - konstruktivní činnosti dětí - stavba domečku pro určité zvíře (hnízdo, bouda, nora, ...) - grafomotorické cvičení: „Od města k vesnici, od města k městu, maluji silnici, maluji cestu" - logopedická prevence – procvičování jazyka, motorika mluvidel, práce s hlasem - Bourání „větrem” (rozfoukat věž)

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.