Aktuality

09.07.2018, Hurá léto Letní sporty

Pondělí

- popis letních sportů – názvy, potřeby k uskutečnění sportu

- pracovní list „Plave parník po Vltavě“ – kudy parník popluje?

- „Kuličky“ – děti mají barevné plastové kuličky rozkutálené na trávě. Úkolem dětí je, trefit kuličku stejné barvičky, kterou vlastní

Úterý

- získat schopnosti zaměřené na řízení svého chování: vysvětlení pravidel sportu Fair-play

- „Štafetový běh“ – běh s pomocí kamarádů – děti se společně domluví na pořadí svých startů, podporují se a vzájemně si dopomohou ke zvládnutí daného cíle

- rozvoj hudebně pohybových činností: „Fotbal“

Středa

- sportovní hry na zahradě mš - Hod míčkem na terč, Kuželky, Slalom na odrážedlech, Lana

- pracovní list „ Kruhy“ – nácvik geometrického tvaru

- „Jak má správně vypadat dětské hřiště, co se tam smí a nesmí dělat? Kdo na hřiště může a kdo ne?

Čtvrtek

- „Plavčíci“ – děti musí v co nejkratším intervalu vysvobodit topícího se plyšového kamaráda z nádrže pomocí přečerpání vody do nádrže druhé

- „Kolo“ – výroba, lepení ruliček od kuchyňských ubrousku, od toaletního papíru, víček

Pátek

děti budou pracovat s metlou, lopatou, hráběmi, budou zalévat konví s vodou záhony

kolektivní hra „Fotbal“ – dbát na dodržování pravidel, hry fair-play

- při dopolední procházce pozorujeme - kde mohou děti sportovat – hřiště (fotbalové, s pískovištěm a průlezky), dětské letní tábory (hry typu „bobřík odvahy, schovávaná“)


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.