Aktuality

23.07.2018, Hurá léto Barvy, barvy, barvičky

Modré pondělí

představa o modré planetě - děti mají zavřené oči a jmenují, co všechno modré na planetě viděly (představivost, fantazie, vyjadřování)

- "ryby v moři" - pohybová improvizace na hudbu

mořské vlny mají různé barvy - barevné odstíny modré (grafomotorika, uvolnění ruky, poznávání, estetické cítění)

stavba z kostek a dalších materiálů - koráb "Modrák"

Zelené úterý

pozorování krajiny z okna mateřské školy, děti si všímají barevných odstínů zelené, v přírodě převládá barva zelená - pozorování, dechová cvičení, vyjadřování - co vidí

hra "Kdo se schoval v trávě"

krajinu - fantazie, plošné a prostorové sestavování (kolektivní práce), krajinu děti doplní svými zelenými hračkami

- píseň: "Travička zelená"

- grafomotické cvičení - "balonky"

Červená středa

poslech příběhu, co všechno červeného by mohla Karkulka babičce přinést, děti vymýšlejí - fantazie

jmenování předmětů červené barvy, určování odstínů, pocitů z barvy

pracovní list - základní barvy

vztahy mezi dětmi - mít někoho rád - dokázat darovat svou věc kamarádovi - výběr kamaráda a proč

- PH: "Čáp ztratil čepičku"

Žlutý čtvrtek

- děti mají zavřené oči - jakou barvu má sluníčko, jaké je, představit si svět na žluto, vnímání barvy; co cítím ze žluté barvy, proč se mi líbí žlutá barva, co máme doma žlutého

- "sluníčko" (kolo - kruh) - dozdobit - sluneční paprsky - různé žluté látky, odstřižky různých délek

pohybová improvizace - vzdáváme hold sluníčku, zpěv písně o sluníčku - estetické a pohybové činnosti

vyhledávání věcí ve třídě, které mají žlutou barvu - vyjadřování, orientace

Pátek

- poznávání dalších barev - růžová, fialová, černá, hnědá... - co nám připomínají, znázorňují

artefiletická aktivita - náš barevný svět - barevné základny + setkávání barviček

 tanec a protažení na píseň "Barvy"

výtvarná činnost - dekalk - barevné skvrny - vyhledávání skutečných objektů ve skvrnách


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.