Aktuality

20.08.2018, Holá, holá škola volá Já jsem muzikant

Pondělí

- uvítací pohádka "Jak šla písnička na výlet"

- pracovní list "Bludiště"

- Co jsou noty? Houslový klíč?

- hra "Na ozvěnu"

- nová báseň "Na světe je plno krásy, zpívejte si s námi"

Úterý

- rytmická a artikulační cvičení

- nacvičování naší kapely "Paprsky"

- hra "Na ozvěnu"

- malování nástojů

Středa

- hra "Na dirigenta"

- skládání papíru - tvoření notové osnovy

- pantomimická hra "Basa a housličky", druhá skupina dětí "O Bětušce a havranovi"

- píseň s doprovodem na Orffovy nástoje "Já jsem muzikant"

Čtvrtek

- zpěv s reakcí na gesto

- poslech vážné hudby + rozpoznávání hudebních nástrojů

- zdravotní cvičení s tyčkami

- chápat obrazové symboly

Pátek

- rozdíl báseň X píseň

- pochod "Muzikanti jdou"

- hry "Na kapelu" , "U muziky"

- videopohádka "Muzikanti a vítr"

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.