Aktuality

10.09.2018, Naše školka Školka a mí kamarádi

 

-zopakování vzniklých pravidel

-kresba úryvků pravidel

-hra „Ach ta jména“

                                             

Úterý

-vyhledávání věcí dle instrukcí

-práce s písní „Děti děti zpívejme si“-  přidání druhé sloky, Orffovy nástroje

-obličejová gymnastika

 

Středa

-práce s pohádkou „Proč maminka Adámka nechce“ – převyprávění příběhu, dokončení jinak

-dramatizace příběhu

-graf.prvek „Kruh“ – uvolnění ruky, zápěstí

 

Čtvrtek

-malba temperovými barvami  „Naše třída“

-hra „Kdo chybí“

-třídění hraček dle velikosti, barvy, tvaru

 

Pátek

-překážková dráha (lavička, strachový pytel...)

-nácvik práce s nůžkami

-relaxace s hudbou

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.