Aktuality

01.10.2018, Barevný podzim Šel zahradník do zahrady

Pondělí

-seznámení s ovocem a zeleninou – rozdělení

-nácvik básně „Hruška“

-pohybová hra „Pes a zajíc“

-VV „ Mrkev“ – stříhání

 

Úterý

-poslech příběhu „O velikéřepě“ jinak –porozumění textu, dramatizace

-grafomotorický prvek „rovná čára“

-pohybová hra „O veliké řepě“

 

Středa

-skupinová práce „Řepa“  - práce  s temperovými barvami

-nácvik písně „Na zahradě“

-společné vaření zeleninové polévky

 

Čtvrtek

-návštěva zákulisí České televize

 

Pátek

-práce s melodickými rourami

-cvičení na hudbu

-smyslové kameny

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.