Aktuality

12.11.2018, Pohádkový svět Pohádka

Pondělí

-prohlížení pohádkových knih – seznamování s lidovými pohádkami, s cizími

-VV „Hrnečku vař“ – otisk korkem, lepení vaty, vystřihování

-pohybová hra „Hrnečku vař“ pohybová improvizace na slova

 

Úterý

-grafomotorický prvkem „spodní oblouk“  (střecha perníkové chaloupky)

-práce s logopedickými zrcadly

-převyprávění příběhu dle pohádkových karet

-lepení perníkové chaloupky z geom.tvarů

 

Středa

-modelování perníků z plastelíny

-muzikoterapie – práce s melodickými rourami, Orffovými nástroji – bublající kaše „pianissimo až forte“

-nácvik písně „Večerníček“

-tanec  princezen – s šátky

 

Čtvrtek

-pracovní list „Najdi stejný hrneček“

-skupinová práce „poznávání pohádek“

-cvičení jazyka s jazykolamy

-pohybová hra „Na Karkulku a vlka“

 

Pátek

-kresba perníků do krupicového cukru

-cvičení na nářadích – lavička, lano, žebřiny

-určování počtu a prostorových vztahů

 

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.