Aktuality

03.12.2018, Vánoční čas Mikuláš

Pondělí

- pohybová hra " Čertova honička"

- VV: tvorba čerta z barevného papíru

- relaxační cvičení jóga pro děti

 

Úterý

- pohybová říkanka (čert, andělská křídla)

- hra se slovy u stolu

- VV: tvorba anděla za pomocí bílého papíru

 

Středa

- VV: tvorba čertího řetazu

- rozvoj lokomočních pohybů ( chůze, plazení, lezení)

- pohádka " Anděl Jonáš"

 

Čtvrtek

- Mikuláš v MŠ

- nácvik na Vánoční besídku

 

Pátek

- stavba andílka za pomocí pet víček

- pohybová hra " Čertí tancování"

- zpěv Vánočních koled za pomocí Orfových nástrojů

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.