Aktuality

04.02.2019, Ve zdravém těle zdravý duch Jak se oblékáme

Pondělí

-seznámení s tématem „oblečení“ – třídění oblečení dle ročního období

-pohybová hra „Obleč se“

-nácvik písně „Písnička o vrabci“

Úterý

-VV „Oblékací panáček“ – stříhání, vybarvování, navrhování oděvů

-pracovní list „Doplň řadu oblečení“

-cvičení s čepicemi na hudbu a signál

Středa

-práce v koutcích – skládání panáčků se správným oblečením dle ročního období

-trénink správného oblékání a zavazování tkaniček pomocí procvičovacích destiček

-nácvik oblékací básně

Čtvrtek

-poslech příběhu „Ztracená rukavice“ a práce s textem (reakce na dané slovo, dokončení příběhu…)

-hra „Co se změnilo“

-využití melodických tyčí a Orffových nástrojů jako doprovod k písni „Písnička o vrabci“

Pátek

-hra na sluchovou paměť „Rukavice“

-grafomotorický prvek „Zuby“

-cvičení na stanovištích s nářadím

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.