Aktuality

01.04.2019, Jaro hledá klíč Čím cestujeme

Pondělí 

- Pracovní listy ( zásady dopravní bezpečnosti)

- Naučení nové básničky ( AUTO, VLÁČEK)

- Pohybová říkanka SEMAFOR

 

Úterý

- Povídání si o dopravních prostředcích

- Artikulační kartičky s dopravními prostředky

- Pohybová hra "Na autobusy"

 

Středa

- Malba a lepení plakátu (dopravní prostředky)

- Pohybová hra "Autíčka, stop!"

- Poznávání zvuků dopravních prostředků

 

Čtvrtek 

- Pohybová hra " Na dopravního kouzelníka"

- Pracovní listy (semafory a jejich funkce)

- VV: Tvorba letadla za pomocí šablony

 

Pátek

- VV.: Tvorba loďky za pomocí modelovací hmoty

- Pohybová hra " AUTOBUS"

- Hádanky - spolupráce ve skupině 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.