Aktuality

02.09.2019, Projekt Šablony II

Projekt

"SLUNÍČKO II" S REG. Č.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011728

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou projektové dny v mateřské škole, zapojení odborníka z praxe, další vzdělávání pedagogů a zajištění školního asistenta.

                                    

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.