Aktuality

09.12.2019, Vánoční čas Zvyky a tradice

PONDĚLÍ:

Taneční hrátky - taneční choreografie Vánoční bílý slon

 

ÚTERÝ:¨

ATLETIKA 

Zpívánky: zpěv koled

Společný dopis ,, Co bych přál-la druhým lidem?

 

STŘEDA:

Přípravy na Vánoční besídku 

,, Co je to advent? "

VÁNOČNÍ BESÍDKA S TVOŘIVOU DÍLNOU PRO RODIČE A DĚTI OD 

16.00

 

ČTVRTEK:

BRUSLENÍ NENÍ 

Projektový den  - Dj 

 

PÁTEK:

Čichová hra  ( vůně Vánoc)


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.