Aktuality

10.02.2020, Ve zdravém těle zdravý duch Masopust

PONDĚLÍ:

Námětová hra "na jarmark" - poznávání ovoce a zeleniny

Procvičování grafomotoriky ,, Šašek" - pracovní list

Kreslení na téma "MASOPUST"

 

ÚTERÝ:

Pracovní činnost "Masopustní koláče" 
Medvědí honička - seznámení s básničkou
Zpěv písně "To je zlaté posvícení"

 

STŘEDA:

Modelování jitrnic, doplnění špejlemi
Pohybová hra "Masopust pryč"
Píseň "Kalamajka" s doplněním tance
Práce s Orffovými nástroji 

 

ČTVRTEK:

BRUSLENÍ

Vyrábění škrabošek 
Procvičování předložek - pojmy na, vzadu, vedle, pod, za...

 

PÁTEK:
Grafomotorické cvičení "koláče" - uvolňovací cviky na velký arch papíru
Vyprávíme si zážitky z karnevalu
VV práce - malba nohama

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.