Aktuality

11.03.2020, Informace COVID-19 Opatření

Vážení rodiče,

 

jak již jistě víte, z důvodu šířícího se onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, které uzavírá základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy.

 

Toto nařízení se netýká mateřských škol.

 

Jak stojí ve školním řádu, jako rodiče jste povinni oznamovat jakoukoliv infekční chorobu. Pokud jste vy, děti nebo někdo blízký byli v kontaktu s člověkem nemocným tímto onemocněním, žádám vás, abyste tuto informaci neprodleně ohlásili do MŠ a dítě do školky nevodili.

 

Taktéž, pokud máte namířeno do zahraničí, do rizikových oblastí, abyste tuto skutečnost ohlásili a preventivně děti do MŠ nedávali.

 

Se zpřísněním hygienických pravidel, nebudou do MŠ přijaty ani děti viditelně nemocné (rýma, kašel – opravdu neumím posoudit zda se jedná o alergický kašel či rýmu natolik dobře, abych vám osobně vysvětlovala, že dané dítě je v pořádku a zdravé).

 

Prosím Vás tímto o spolupráci.

 

Není to lehké období pro nikoho z nás a jistě všichni doufáme, že tato preventivní opatření jsou moudrým rozhodnutím, které přispěje ke snížení počtu nakažených  a nemocných nejen u nás, a že se tato situace brzy uklidní a vrátí zpět do normálního fungování.

 

Hodně zdraví, sil, pozitivního přístupu a úsměvů mezi sebou.

 

Bc. Michaela Slívová

ředitelka MŠ Sluníčko


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.