Aktuality

08.06.2020, Místo, kde žiji Moje rodina

PONDĚLÍ:

KK ,, RODINA"

VV činnost: ,, Maminka, tatínek" kresba tuší

HPH ,, NA SOCHY s obměnou"

Grafomotorické procvičování svislých krátkých čar ,, DÉŠŤ"

ÚTERÝ:

 KK ,, Moje rodina" povídání nad fotografiemi dětí - Kdo je kdo, kde bydlíme, ke komu jezdíme na návštěvy?

Výtvarná činnost ,, Rodina" ( malba temperovými barvami)

STŘEDA

PRÁCE S POHÁDKOVÝM PŘÍBĚHEM: Královský dar

(předškolní děti)

PH ,, Chytej, Aničko. "

ČTVRTEK

Procvičování předložek (pod, nad, vedle, mezi

VV ,, pokračování výtvarné práce rodina

PÁTEK:

Námětová hra Na maminky

Zdravotní cvičení


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.