Aktuality

22.06.2020, Místo, kde žiji Můj dům, můj hrad

PONDĚLÍ:

- KK ,,Kde bydlím?" - znát svou adresu bydliště /PD/

- VV činnost: ,,Můj dům" - kresba tuší a inkoustem

- Nacvičování divadelního představení

- grafomotorické cvičení – cestička mezi domy na velký arch papíru

 

ÚTERÝ

- stupňování přídavných jmen – malý, menší, nejmenší

- námětová hra "na návštěvu"

- Stavění domů a hradů z kostek v herně

- Připomenutí pravidel, jak se k sobě chovají kamarádi

 

STŘEDA

- Seznámení s písní "Včelka"

- Pasování školáků, rozloučení ve třídě

 

ČTVRTEK

- VV ,, pokračování výtvarné práce můj dům - vybarvení vodovými barvami

- Seznámení s písmenem „D“ – jako domeček. Jak vypadá, která další slova začínají na tohle písmeno - /PD/

- Tvoření skupinek více X méně


PÁTEK:

- Seznámení s novým cvikem jogy - STŘECHA

- Řadit geometrické tvary na koberci a vytvářet z nich domy

Píseň „Muzikantská rodina“

grafomotorické cvičení – kouř z komínu domu


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.