Aktuality

14.09.2020, Naše školka A já sám

PONDĚLÍ : 

- přiřazování čepiček ke správnému obrysu - poznávání tvarů 

- muzikoterapie- poznáváme nové nástroje a zpíváme si

. pracovní list na poznávání tvarů a barev 

 

ÚTERÝ : 

- opakování tvarů

- skládání z PET víček . obrys kamaráda, své ruky a nohy...

- procvičování více x méně

 

STŘEDA : 

- seznámení s písní "A já sám"

- Hra "Mozek řekl" 

- třídění potravin na zdravé x nezdravé 

 

ČTVRTEK : 

- hra "poznávání lidského těla" 

- muzikoterapie s novými hud nástroji

- pracovní list - "co patří na ruce a co na hlavu?"

 

PÁTEK : 

- VV práce - tvoření z tvarů dle fantazie - stříhání, lepení, orientace na papíře

- opakování nových pravidel ve školce 

-  určování počátečního písmene u slov


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.