Aktuality

25.01.2021, Leden, za kamna vlezem Rok, měsíce, dny v týdnu

PONDĚLÍ:

dny v týdnu - jak se jmenují a proč? rytmizace slabik

ranní rozcvička ,, Zimní oblíkaná"

píseň s ukazováním Jede zima, jede

 

ÚTERÝ:

manipulace a procvičování jemné motoriky s modelovací hmotou

grafomotorické cvičení horní oblouk + vlnky 

cvičení SOKOL

 

STŘEDA:

ATLETIKA

procvičování geom. tvarů - tvoření sněhuláka z geometrických tvarů

Poslech a práce s textem na píseň ,, Hádej " (Dvanáct měsíčků)

 

ČTVRTEK:

seznámení s písní Marmeládovník + rozbor písně ( dny v týdnu,..)

hra ABECEDA ( tvoření jednoduchýh vět na dané slovo, procvičování sluchové percepce - první, poslední písmeno)

 

PÁTEK:

Rozvíjení představ a fantazie - malba na hudbu

Procvičování analyticko-syntetického myšlení: puzzle (mini, maxi, 3D)


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.