Aktuality

05.12.2016, Vánoční čas Mikuláš

Pondělí

-kreslení obrázků pro Mikuláše

-zpěv písní a recitace básní pro Mikuláše

-Mikulášská nadílka v naší mš

Úterý

-vyprávění dojmů z nadílky

-hrajeme si na Mikuláše – obdarováváme se, děláme si radost

-přiřazování obličejů k Mikulášovi – jaký je?

-překážková dráha – cesta Mikuláše

Středa

-vystřihování a vybarvování postaviček čertů

-vaření čertovského guláše – posloupnost

-hledání a počítání čertů po třídě – rozdělování do skupin dle znaků, barvy…

Čtvrtek

-práce s plastelínou

-pohybová hra „Čerti, andělé, Mikuláši“ – reakce na daný signál

-zopakování písně „Mik, Miku“ s Orffovými nástroji

-cvičení na místě s hudbou

Pátek

-lepení čertího řetězu

-pohybová hra „ Bráško rarášku“

-zpěv lidových a zopakování naučených písní s klavírem

-hry se slovíčky – procvičujeme jazyk


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.