Aktuality

13.02.2017, Ve zdravém těle zdravý duch Masopust

Pondělí

-úvod do tématu „Masopust“ – proč se slaví?, demonstrace obrázků – jaké masky tam jsou?

-výroba škrabošky – lepení , stříhání

-báseň „Karneval“

-pohybová hra „Maso-pust“

 Úterý

-grafomotorický prvek „Vlnka“ - zdobení škrabošky

-nácvik písně „To je zlaté posvícení“ - práce s textem

-cvičení se škraboškami na místě

Středa

-zdobení třídy na karneval

-karneval v maskách – přehlídka masek, tancování, hry v družstvech, pohoštění

-popisování kamaráda schovaného pod maskou – vidím zelené kalhoty…

Čtvrtek

-sdílení dojmů maškarního bálu

-kresba na téma „Náš karneval“

-skupinová práce „Jitrnice“ – dělení do skupin dle velikosti, barvy, počtu

Pátek

-zopakování písně „ To je zlaté posvícení“ –rytmizace, doprovod s klavírem

-překážková dráha – válení sudů, klouzačka, strachový pytel

-pohybová hra „Kuk“ 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.