Aktuality

15.02.2017, Projekt "Děti s dětmi" NOVINKA

V březnu zahajujeme projekt „Děti s dětmi“ ve spolupráci MŠ a ZŠ Diakonie. Cílem je respektovat druhého člověka jako komplexní a úplnou osobnost i s jeho handicapem a odlišnostmi. Jedná se o společné setkávání dětí z MŠ Sluníčko a MŠ Diakonie v pravidelném intervalu jednou měsíčně. Činnosti budou vést k seznamování dětí, společné tvořivé práci, k pomoci druhým, společným hrám. První setkání proběhne dne 16.3.2017 v MŠ Sluníčko. 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.