Aktuality

06.03.2017, Jaro hledá klíč Hřej sluníčko hřej

Pondělí

-péče o semínko fazole – pokládání do vaty, zalévání, zpěv písně vstávej semínko

-báseň „Jaro“

-pohybová hra „ Na barevné kytičky“

 

Úterý

-skupinová práce „Květina“ – skládání papírové květiny, kresba květiny dle předlohy

-procvičení pojmů za, před, na, v, vedle, pod...

-vystřihování květiny z papíru

 

Středa

-jógová cvičení – „Podrav slunci“

-cvičení s květinou na místě, relaxační cvičení

-slovní hra „Byla jedna slepička“

 

Čvrtek

-práce s písničkou – zopakování rytmu, zopakování melodie, rytmizace slov

-hudební hra „ Pějme píseň dokola“ s klavírem

-pracovní list „Sneženka“

 

Pátek

-zopakování písně „Na jaře“ s doprovodem Orffových nástrojů

-zopakování básně „Táta ráno na venku a Jaro“ – vytleskávání rytmu s dřívkami

-hod míčem do dálky – nácvik hodu – „Letí motýlek“


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.