Aktuality

22.05.2017, Máma a táta Moje rodina

Pondělí

-          Seznámení s tématem, povídání o rodině

-          VV „Moje rodina“ – dětí kreslí svoji rodinu

-          Třídění rodin podle barvy – práce s papírovými postavami

Úterý

-          Námětová hra „Na rodinu“

-          Pravidla naší rodiny a pravidla ve školce – hledej stejné

-          Sluchové a zrakové hádanky – kdo je to?

Středa

-          Nácvik básně „Moje rodina“

-          Grafomotorické cvičení ruky – dokreslování obličeje

-          Cvičení a protažení – hrajeme si na zdatné a silné rodiče

Čtvrtek

-          Skupinová práce - Společná kresba rodiny – dokreslování, kdo na obrázku chybí

-          Učíme se třídit odpad – rozdělování odpadků do správného kontejneru

-          Domýšlení příběhu „Jede rodina na výlet“ , posloupnost postav, děje, věcí…

Pátek

-          Pohybová hra „Z hnízda do hnízda“ s klavírem

-          Překážková dráha – cestujeme na hory – přeskok přes lavičku, plazení, stoj na jedné noze

-          Modelování maminky nebo tatínka z plastelíny 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.