Aktuality

12.06.2017, Místo, kde žiji Mé město, vesnice

Pondělí

-Kde žiju? – jak vypadá - mé místo, kde bydlím, co je v okolí a jak jsme jmenuje?

-poznej rozdíl – město/vesnice

-práce s demonstračními obrázky – přiřazování typ.znaků město-vesnice

 

Úterý

-hra „Postavím si dům“ – konstruktivní stavebnice, stavění modelů­, na jaké adrese bydlím?

-poslech příběhu „Ztracená Anička“ – proč je důležité znát svou adresu?

-pohybová hra „Kde bydlí zvířátka“

-nácvik písně „Já jsem z Kutný hory…“

 

Středa

-grafomotorický prvek rovná lomená čára – cesta domů

-pohybová hra „Dobrý den, pojďte ven“

-popisování cesty dle šipek, zakreslování

 

Čtvrtek

-námětová hra „Na návštěvu“

-pohybová hra „Kdo se schová pod střechu“

-dramatizace příběhu „Domeček, který vyrostl“

-VV „ Moje město, vesnice“ – lepení, kreslení

 

Pátek

-cvičení se stuhami – na dopravní prostředky

-práce s kinetickým pískem – moje město

-skupinová práce „Město a vesnice“


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.