Aktuality

22.08.2017, Projekt "Sluníčko" Evropské strukturální a investiční fondy
Projekt
"SLUNÍČKO" S REG. Č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003198“
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu jsou tematická setkávání s rodiči, další vzdělávání pedagogů a zajištění výchovného pracovníka pro děti mladší tří let.

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.