Aktuality

29.09.2017, Kroužky Kroužky

Milí rodiče, od příštího týdne začínají kroužky. Malá změna nastává u angličtiny, která se bude konat pondělky místo úterý. Tanečky budou ve čtvrtek, tak jak bylo dohodnuto. Angličtina pro nejmenší tedy každé pondělí od 15.00 do 15.45 a Tančíme pro radost každé čtvrtky od 15.00 do 15.45.


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.