Aktuality

16.10.2017, Barevný podzim Vlaštovičko leť - ptáci

Pondělí

- diskuze s dětmi nad obrazovým materiálem - různé druhy ptactva

- říkadlo "Slepička"

- "Vlaštovka" - vybarvování pastelami, stříhání

- grafomotorický prvek - "Vlaštovka na drátě" 

 

Úterý

- taneček "Vrabec a sýkorka"

- NH: "Hnízdo" - stavění ptačího hnízda z různého materiálu (stavebnice...,provázky...,krabice...)

- dechová cvičení "Foukej, foukej větříčku" 

- PH: "Ptačí mláďata"

- smyslová hra "Tichá pošta"

 

Středa

- píseň "Čáp"

- napodobování pohybu ptáků = ptačí let, skoky vrabec, kolébání káčátek

- pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání a prostorových vztahů

- popis ptačího těla - křídla, drápy, peří...

 

Čtvrtek

- pozorování ptactva na vycházce

- hra na tělo, rytmizace básniček

- způsob života ptáků - práce s encyklopedií

- sluchové hádanky

 

Pátek

- zpěv písní - ptáci v písníčkách

- výroba hnízda z větviček a různých stébel trávy

- PH: "Na čápa"

- shlédnutí dokumentu "Odlétání ptáků do teplých krajin"

 


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.