Angličitna

Angličtina dle metody Helen Doron. Kroužek je placen zvlášť jako nadstandardní služba dle přání rodičů a je veden lektorem v odpoledních hodinách.

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.