Canisterapie

,,Canisterapie (pojmenování vzniklo v ČR) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchamidepresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Canisterapie zná tyto formy: aktivaceterapieedukace a krizová intervence." (převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Canisterapie)

Náš cílem programu je seznámit děti se správným  přístupem ke zvířatům, odstranit případný ostych a strach ze zvířete, podpořit dobrou náladu a zpestřit výchovně-vzdělávací program.

Mateřskou školu navštěvuje s osvědčenými psy pan Jaroslav Novotný, zkušený dlouholetý kynolog a to v pravidelném intervalu 1x za měsíc.

Každá třída má možnost s pejsky trávit půlhodinu. Děti mají k pejskům neomezený přístup a řídí se pokyny pana Novotného.

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.