Co dítě potřebuje

Pro docházku a pobyt Vašich dětí v naší školce potřebujete následující:
 

 1. vyplněnou a dětským lékařen potvrzenou přihlášku
   
 2. pohodlné, pevné a bezpečné přezůvky
   
 3. pyžamo pro pohodlné spaní
   
 4. náhradní oblečení pro případ nehody
   
 5. oblečení pro pobyt venku a vycházky dle ročního období a předpovědi počasí

   ochranný oděv pro práci ve výtvarných činnostech

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.