Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Naše motto: „Kdo si hraje nezlobí“

Provozní doba mateřské školy:        každý všední den od 6:30 do 17:00 hodin

Provozní doba pro hlídání dětí:        každý všední den odpolední hlídání od 16:30 do 20:00
                                                        

Zřizovatel:                                       REDUZA pro s. r. o.

Kapacita MŠ:                                 24 dětí

Mateřská škola Sluníčko se zaměřuje především na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj schopností dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

Hlavní prostředky k učení v MŠ Sluníčko:

·        hudební a hudebně-pohybově činnosti (zpěv, hra na hudební nástroje, práce s rytmem,…)

·        výtvarné a tvořivé činnosti (kreslení, malování, vyrábění, modelování,…)

·        dramatické aktivity (vyprávění, povídání, nácvik pohádek, vzájemná komunikace,…)

·        pohybové aktivity (cvičení s různými pomůckami, jóga, tanec, skupinové sporty,…)

·        jazykové aktivity (hraní, zpěv, pohybové cvičení s použitím anglického jazyka)


Všechny aktivity jsou vždy přizpůsobeny výukovému vzdělávacímu tématu.

 

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.