Jak k nám dítě přihlásit

Možnosti přihlášení dítěte:

·        zápis po celý školní rok

·        kdykoli si můžete sjednat schůzku (telefonicky či e-mailem), přijít se k nám podívat a domluvit se na podrobnostech

 

Co je potřeba k zápisu:

·        řádně vyplněná přihláška

·        zdravotní potvrzení od lékaře (součást přihlášky)

 

Kdy může dítě nastoupit k docházce:

·        jsou-li splněny všechny požadavky zápisu

·        je-li dítě bez plen – u dětí mladších přimhouříme očko nad plínkou „pro jistotu“ při spinkání, popřípadě je možnost domluvy na nepromokavou podložku pod prostěradlo

·        je-li řádně zaplacené školné

 

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.