Jak vypadá den

Jak vypadá běžný den v naší školce

 

Hrajeme si:
- na zpěváčky a hudebníky
- na výtvarníky
- na spotrovce a tanečníky

Hodiny od - do

Náplň

6,30 – 8:30

·         příchod dětí do MŠ

·         ranní hry

8:30 – 9:00

·         ranní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)

·         ranní cvičení (společné protažení těla, probuzení mysli)

·         hry ve skupinkách

9:00 – 9:20

·         hygiena

·         dopolední svačina

9:20 – 10:10

·         řízené činnosti

·         didakticky zacílené činnosti (dle tématu v TVP)

10:10 – 11:30

·         příprava na pobyt venku

·         pobyt venku

11:30 – 12:30

·         hygiena, oběd

12:30 – 14:00

·         odpočinek

14:00 – 14:30

·         hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:30

·         odpolední zájmová činnost

·         didaktické činnosti

·         nadstandardní aktivity (dle dohody s rodiči)

15:30 – 17:00

·         spontánní hry dětí

 

Časy jednotlivých činností jsou orientační. Vždy dbáme na to, aby děti nebyly vytrženy z činnosti a aby se jednotlivé části dne nenásilně prolínaly.

A ještě něco navíc? ...
- canisterapie, projekt "Děti s dětmi", čtení otců, angličtina, pohybovky
- divadlo, solná jeskyně, ZOO, Dolní oblast Vítkovic, Klaun z Balónkova, 

 

Pobyt venku je podřízen aktuálnímu počasí a smogové situaci.

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.