Jak vypadá den

Jak vypadá běžný den v naší školce

 

Využíváme: 

-cajony, djembe, koshi, tibetské mísy...na muzikoterapii

-pravidelná canisterapie

-tréninky atletiky a bruslení na ledové ploše Sareza

Hodiny od - do

Náplň

6,30 – 8:30

 •         příchod dětí do MŠ
 •         ranní hry

8:00 – 8:30

 •         scházení dětí na svých třídách

8:00 – 9:00

 •        hry dle volby a přání dětí
 •        didakticky zasílené činnosti ve skupinách
 •        individuální péče
 •        jazykové chvilky
 •        smyslové hry

7:45 – 09:20

 •        hygiena, dopolední svačina

09:20 – 10:20

 •       řízená pedagogická činnost
 •       TV chvilka, trénink bruslení a atletiky

10:20 – 11:30

 •       příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:30

 •       hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:30 – 14:00

 •       odpočinek

14:00 – 14:30

 •       hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:30

 •        odpolední zájmová činnost
 •        didaktické činnosti
 •        spontánní hry
 •        nadstandardní aktivity (dle dohody s rodiči)
          15:30 - 17:00
 •      individuální hry dětí              

 

Časy jednotlivých činností jsou orientační. Vždy dbáme na to, aby děti nebyly vytrženy z činnosti a aby se jednotlivé části dne nenásilně prolínaly.

A ještě něco navíc? ...
-projekt "Děti s dětmi", čtení rodičů dětem (Celé Česko čte dětem), angličtina
- divadla, DOV, planetárium, ZOO

 

Pobyt venku je podřízen aktuálnímu počasí a smogové situaci.

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.