O školce

Charakteristika školky
Mateřská škola Sluníčko je školkou rodinného typu, což znamená, že paní učitelky přistupují k dětem s péčí a láskou tolik potřebnou ke zdravému rozvoji dětské osobnosti. Ctíme individualitu jednotlivých dětí a cíleně podporujeme jejich schopnosti a přirozenost tak, aby se učily s radostí a zvídavostí sobě vlastní. Pracujeme na tom, aby se naše školka stala pro dítě druhým domovem, ve kterém se cítí bezpečně a šťastně. Základem rodinného fungování je menší počet dětí ve třídě. Naše školka má kapacitu 24 dětí.
 

Cíle školky
Cílem naší školky je vytvořit pro děti takové zázemí, které podpoří dětskou fantazii a tvořivost, probudí v dítěti zdravé sebevědomí a rozvine jeho touhu poznávat a učit se nové věci. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle využíváme především hudebních, výtvarných, dramatických, jazykových a pohybových činností, které jsou pro děti přirozené a vyvolávají v našich žáčcích pocit uspokojení, seberealizace a výjimečnosti.

Spolupráce s rodiči
Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a rodinou našich dětí. Samozřejmostí je vzájemná komunikace, zodpovězení jakýchkoli otázek ze strany rodičů a kladný vztah k řešení individuálních problémů. Pořádáme odpoledne věnované tvoření dětí s rodiči či jinými rodinnými příslušníky (vánoční a velikonoční dílny, tvorba zahrádky...).Samozřejmostí jsou besídky, např.vánoční, ke Dni matek... . Jako zajímavost máme akci čtení otců, kdy mají tatínci možnost přečíst dětem před odpoledním odpočinek pohádku dle jejich výběru. Tato akce se nám úspěšně opakuje jednou za měsíc. 

 

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.