Děti s dětmi

 Projekt „Děti s dětmi“ ve spolupráci s MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava

 

Hlavní cíl projektu:   Respektovat druhého člověka jako komplexní  a  úplnou osobnost  i

                                   s jeho handicapem  a odlišnostmi

 

Délka projektu: Dlouhodobý, uskutečňovaný při pravidelném setkávání  1x  za měsíc

 

Cíle:

Pro učitelku:   -   Seznámit s tématem handicapu a s dětmi s handicapem

-          Spolupracovat na činnostech vhodných pro děti s Diakonií

-          Plánovat pravidelné setkávání v intervalu 1x za  měsíc

-          Rozvíjet povědomí o lidech a dětem s handicapem  pomocí příběhů, společných činností a setkávání

-          Podporovat empatické reakce, toleranci, samovolnou pomoc, ohleduplnost

-          Odstranit případný ostych a strach ze společných činností a nejistotu při požádání o pomoc

-          Učit respektu vůči dětem  i ostatním lidem s handicapem

 

Pro dítě :        -      Seznamovat se s tématech handicapu a s dětmi s handicapem

-          Být ohleduplný vůči lidem s handicapem, empatický, tolerantní

-          Být odvážný, nebát se pomoci, zapojit se do společných činností

-          Respektovat odlišností druhých lidí

-          Umět pomoci při požádání i bez požádání

 

Jde nám především o společné setkávání dětí, o poznávání se, přičemž hlavní hodnotou je empatičnost, srdečnost a upřímnost  mezi sebou. 

Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.